Tomma, Helgeland
På oppdrag fra en grunneier utarbeider Plankontoret to reguleringsplaner på øya Tomma i Nesna kommune.