På oppdrag fra grunneierne Berit og Ola T. Lånke skal Plankontoret bistå i utarbeidelsen av et forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 14 bnr. 1 på Svarthamran på Nerskogen.
Utfyllende informasjon finner du her.
Planinitiativ
Referat oppstartsmøte
Bakgrunn
Kartskisse

Innspill til planarbeidet sendes innen 21. desember til:
eller
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu