Sørånegga, bærekraftig hyttebygging
Kristian Stavne Askim har i samarbeid med Grønn Fritid AS tatt initiativ til utarbeidelse av en detaljreguleringsplan på eiendom sin på Sørånegga på Nerskogen. Plankontoret har fått oppdraget med å gjennomføre planprosessen og utarbeide forslag til reguleringsplan.
Hovedformålet med planen er å legge til rette for ett av to pilotprosjekt for en mer bærekraftig hyttebygging i regi av Grønn Fritid AS.