Rikstad grustak
Plankontoret på Berkåk er engasjert til å bistå i utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for utvidelse av eksisterende grustak i Rikstadgrenda, ca 2 km nord for Å.