Oppdal brannstasjon
Planområdet ligger i Oppdal sentrum, mellom Inge Krokanns veg og Russervegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon med tilhørende trafikk-/parkeringsløsning og utearealer.

Mer informasjon finnes på www.oppdal.kommune.no. Spørsmål kan rettes til Plankontoret v/Andreas Gustafsson, tlf. 72 42 81 68, eller Oppdal kommune v/ Arild Hoel, tlf. 72 40 18 22.