Nordeng, Rennebu
Oppdragsgiver Nordeng fellesbeite DA har gitt Plankontoret oppdraget med å starte regulering av ca. 20 hyttetomter innenfor planområdet Nordeng. Nordeng ligger på Nerskogen på vestsiden av Granasjøen og grenser i sør til Nerskogvegen. Ved spørsmål til dette planarbeidet, ta kontakt med Plankontoret og Ragnhild Grefstad på tlf: 72 42 81 64.