Nesøya
Grunneieren for en eiendom på Nesøya i Sunndal kommune har engasjert Plankontoret for utarbeidelse av en reguleringsplan for fritidsbebyggelse og naust. Feltene som er tenkt utbygd ligger nord for øyas høyeste punkt, Synnahaugen.