Moan boligområde, Rindal
Plankontoret skal utarbeide et forslag til 
reguleringsplan på oppdrag fra Rindal kommune. Formålet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur med å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan boligfelt.