Fritidsparken i Kåsen
Plankontoret er i gang med å utforme forslag til ny reguleringsplan for fritidsparken på Oppdal. Planen skal oppdateres med godkjente og gjennomførte tiltak samt avklare rammer for videre utvikling og bruk av anleggene i område.