Det er varslet oppstart om arbeid med ny detaljregulering av Fritidsparken i Kåsen i Oppdal. Kåsen er et skogområde i utkanten av Oppdal sentrum som brukes mye som frilufts- og nærturområde. Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området.
Har du innspill til planarbeidet kan disse sendes til e-post eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 20.1.20.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67 , eller Oppdal kommune v/ Arita Eline Stene, tlf. 72 40 18 21.