En grunneier på Tomma i Nesna kommune i Nordland ønsker å regulere deler av eiendommen sin på øya til to områder for fritidsbebyggelse. I tillegg skal det legges til rette for grønnstruktur, bade- og friluftsområder langs sjøen, arealer for naust/båtplass og adkomstveier.