På oppdrag fra Rindal kommune skal Plankontoret utarbeide en områdereguleringsplan for Bjergin næringsområde. Planområde ligger sør for Rindal sentrum, ned mot elva Rinda. Formålet med planarbeidet er å legge tilrette for utvidelse av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Leif Conradi Skorem på tel: 72 42 81 67 eller til Rindal kommune v/Sivert Dombu, tel: 957 85 911.